جیمز فیلدز
جیمز فیلدز

دادگاهی در ایالت ویرجینیا برای فردی که در سال ۲۰۱۷ در شهر شارلوتزویل با خودرو یک معترض علیه تظاهرات برتری طلبان سفیدپوست را به طور عمد زیر گرفت و کشت، حکم حبس ابد صادر کرد.

جیمز فیلد، ۲۲ ساله، که خود را نئونازی خوانده است، خانم هیدر هیر را با خودرو زیر گرفت و کشت.

حکم او روز جمعه هفتم تیر ماه صادر شد.

پرزیدنت ترامپ در محکومیت حوادث شارلوتزویل: نژادپرستی امری «پلید» است
پرزیدنت ترامپ با تاکید بر این که نژادپرستی پلید است، گفت «همه آنهایی که تحت این عنوان مسبب خشونت می‌شوند جانی و اوباش هستند، از جمله کوکلاس کلان ها، نئونازی‌ها، طرفداران برتری نژاد سفید و دیگر گروه‌ها.»

​​

Telegram Banner