دود ناشی از آتش سوزی اخیر در مک‌مورای کانادا، حتی از فضا هم دیده می شد.
عکس تزئینی

آژانس فضایی آمریکا، ناسا، می‌گوید قراردادی را جهت همکاری در زمینه اکتشافات فضایی و پژوهش‌های هوانوردی با امارات متحده عربی امضا کرده است.

این همکاری نه تنها مبادله اطلاعات علمی و اشتراک تسهیلات تحقیقاتی، بلکه برنامه کلیدی ناسا برای سفر آتی انسان به مریخ را در بر می گیرد.

ناسا قصد دارد در دهه ۲۰۳۰ انسان را به مریخ بفرستد و به این منظور تلاش می‌کند جهت محقق کردن این برنامه،  همکاری بخش خصوصی و بسیاری از شرکای بین المللی خود را به دست آورد.

ناسا سال گذشته نیز قراردادی را با آژانس فضایی اسرائیل به منظور گسترش همکاری در پژوهش و اکتشافات فضایی امضا کرد.