یک مامور پلیس ایتالیا کنار نامه کریستف کلمب ایستاده است. ۱۸ مه ۲۰۱۶
یک مامور پلیس ایتالیا کنار نامه کریستف کلمب ایستاده است. ۱۸ مه ۲۰۱۶

آمریکا نامه ای را که کریستف کلمب در سال ۱۴۹۳ میلادی در شرح اکتشاف آمریکا نگاشته بود، روز چهارشنبه تسلیم مقام های ایتالیا کرد.

به گفته پلیس نسخه اصلی نامه که پیشتر از کتابخانه ای در فلورانس به سرقت رفته و با نسخه جعلی جایگزین شده بود، نهایتا توسط کتابخانه کنگره آمریکا خریداری و نگهداری شد.

ارزش نامه بیش از یک میلیون و یکصد هزار دلار برآورد می شود.