نشست قانونگذاران آمریکا در بررسی تعهد ایران به توافق موقت اتمی ژنو، به ریاست اد رویس، ژوئن ۲۰۱۴
نشست قانونگذاران آمریکا در بررسی تعهد ایران به توافق موقت اتمی ژنو، به ریاست اد رویس، ژوئن ۲۰۱۴

در جلسه دیدار وزیر دفاع اسرائیل با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، مقام اسرائیلی درباره پرونده هسته ای ایران ابراز نگرانی کرد.

موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در باره تهدیدهای ایران هسته ای گفتگو کرد.

به گزارش جروزالم پست، در این دیدار نگرانی های امنیتی مشترک آمریکا و اسرائیل، اوضاع سوریه و جنگ داخلی در این کشور، وضعیت داعش و چگونگی مقابله با آن و نیز برخورد با سایر گروه های تروریستی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.