جان سی. رود، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری
جان سی. رود، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری

جلسه گروه مشاوران سیاست دفاعی آمریکا و اسرائیل در اسرائیل برگزار شد. ریاست هیئت آمریکا را جان سی. رود، معاون وزیر دفاع در امور سیاست‌گذاری بر عهده داشت.

این جلسه با تمرکز بر خطر و تهدید‌های امنیتی در منطقه، اولویت‌های آمریکا و اسرائیل برای مقابله با این تهدید‌ها را اولویت‌گذاری کرده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند.

به گزارش بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دفاع آمریکا، جان سی. رود گفت: همکاری دفاعی میان آمریکا و اسرائیل محکم است و روند همکاری‌ها در همه سطوح، قوی است.

این گروه مشاوران از سال ۱۹۹۹ تشکیل شده و از اصلی‌ترین محورهای همکاری دفاعی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل است.

Telegram Banner