ایالات متحده آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به ردیابی و شناسایی ابومحمد الشمالی از رهبران داعش شود، یک جایزه پنج میلیون دلاری تعیین کرد.

وزارت خارجه آمریکا می گوید الشمالی مسئول تدارکات و انتقال داوطلبان پیوستن به داعش از ترکیه و کشورهای اروپایی به سوریه است.

ابومحمد الشمالی علاوه بر این، قاچاق تجهیزات از کشورهای اروپایی، آفریقایی و خاورمیانه به سوریه و عراق و مبادلات مالی داعش را برعهده دارد.