مسئولان سازمان هواپیمایی  فدرال آمریکا FAA ، هواپیماهای مسافری و دیگر هواپیماهای تجارتی را از پرواز بر فراز عراق ممنوع ساخته اند و می گویند خصومت های جاری در آنجا ممکن است ایمنی هواپیماها را تهدید کند.

به گزارش آسوشیتدپرس، FAA  ممنوعیت را روز جمعه اعلام داشت و به «وضعیت بالقوه خطرناک» ناشی از نبرد بین پیکارجویان اسلامی و نیروهای امنیتی عراق و متحدان آنها استناد کرد.

ممنوعیت، تمام هواپیماهای ثبت شده در آمریکا، باستثنای هواپیماهایی که شرکت های خارجی اداره می کنند را شامل می شود. پروازهایی که با اجازه دولت آمریکا و در وضعیت های اورژانس صورت می گیرد، مستثنی هستند.

هواپیمایی فدرال قبلا پروازها بر فراز عراق را به ارتفاعاتی پائین تر از ۳۰ هزار پا ممنوع کرده بود.