جلسه کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان با عنوان «وضعیت گروگانهای آمریکایی در ایران» |
تد دویچ رئیس این کمیته در حضور خانواده آمریکایی‌های زندانی در تهران گفت: «ایران با این گروگان‌گیری‌ها، نه فقط حقوق‌ بشر که حقوق بین‌الملل را هم نقض می‌کند.»‌
یک روز قبل، آقای دویچ میزبان خانواده لوینسون و دیگر گروگان های آمریکایی در ایران بود.

تد دویچ رئیس کمیته فرعی امورخارجی مجلس نمایندگان به مناسبت دوازدهمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون شهروند آمریکایی در ایران بیانیه ای صادر کرد.

وی نوشت: برای ۱۲ سال، خانواده باب و نزدیکانش برای سلامتش دعا کرده و از سه دولت متوالی آمریکا خواسته اند تا به پرونده او اولویت ببخشند.

وی افزود: از زمان ناپدید شدنش از جزیره کیش در ۹ مارس ۲۰۰۷، باب ۱۲ سال از زندگی اش بعنوان همسر ، پدر و پدربزرگ را از دست داده است. خانواده لوینسون نباید مجبور باشد بیش از این بدون باب سرکند.

این عضو کنگره آمریکا در پایان یادآور شد: رهبران ایران همچنان هر گونه کمک برای یافتن و بازگرداندن باب به خانواده اش را انکار می کنند. برای افزودن فشار بیشتر و بازگرداندن امن باب، باید کار بیشتری صورت گیرد. همزمان در این روز، من تعهد خود را نسبت به باب، کریستین و کل خانواده برای انجام هر کاری برای بازگرداندن او به خانواده اش تجدید می کنم.