دیود برنهارد، وزیر موقت کشور آمریکا که برای تصدی دائم این پست از سوی دولت معرفی شده بود، روز پنجشنبه ۲۲ فروردین در مجلس سنا و با ۵۶ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف، تایید شد. 

رایان زینکی وزیر کشور قبلی از مقام خود استعفا کرده و پس از او، دیوید برنهارد کفیل وزارت کشور شده بود. نمایندگان دموکرات سنا مخالف این انتصاب بودند. جمهوری‌خواهان در سنا اکثریت را در اختیار دارند.