Tornado in Illinois
Tornado in Illinois

توفان و گردباد شدیدی که پنجشنبه شب ایالت ایلینوی آمریکا را در نوردید، دست کم یک کشته و ۷ رخمی بر جای گذاشت.

فیلم‌هایی که از این گردباد گرفته شده است، وسعت و شدت آن را به خوبی نشان می دهد. براثر این توفان نزدیک به ۲۰ خانه ویران و چندین خودرو نیز منهدم شدند.

مسئولان می گویند اگر چه تقریباً اطمینان دارند که خرابی ساختمان‌ها تلفاتی به‌ بار نیاورده است، اما روز جمعه عملیات سرشماری ساکنان و جستجو برای تلفات احتمالی را آغاز خواهند کرد.