جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی - آرشیو

نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شنبه ۱۴ اسفند از گزارش اخیر مدیرکل آژانس درباره روند نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران استقبال کرد.

بر اساس بیانیه نمایندگی آمریکا، جکی ولکات در نشست شورای حکم این نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل در وین، از تلاش‌های مدیرکل و معاون امور پادمان آژانس تقدیر کرد.

وی بر ادامه حمایت کامل آمریکا از آژانس و مسئولیت‌ خطیر آن در نظارت بر فعالیت‌های ایران و اطمینان یافتن از پایبندی تهران به وظایف پادمانی و تعهدات هسته‌ای اش تاکید کرد.