داوطلبان نامزدی حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در ایالت آیووا برای جلب حمایت ائتلاف عمده ای از مسیحیان محافظه کار در ایالت آیووا، به رقابت پرداختند. 

 شرکت آنان در همایش سالانه گروهی از مسیحیان پرنفوذ پروتستان در شهر ایمز ، معرف اهمیت آرای این گروه، و نقش  عمده آرای ایالت آیووا در انتخابات آمریکا است. تحلیلگران می گویند هنوز معلوم نیست کدامیک از ده کاندیدای جمهوریخواه در آیووا موفق خواهد بود. 

 در همین حال پنج داوطلب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز جمعه شب در ایالت آیووا، بمنظور جمع آوری کمک های مالی برای پیشبرد برنامه های تبلیغاتی، میهمانی های شام ترتیب داده بودند .