برنی سندرز در کنوانسیون آرای ایالت ورمونت را اعلام کرد و رسما از خانم کلینتون به عنوان نامزد رسمی حزب دموکرات معرفی کرد. 

بخش انگلیسی صدای آمریکا - در میان داوطلبانی حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، برنی سندرز با ۱۸.۲ میلیون دلار جذب کمک مالی ظرف ۴۱ روز، تاکنون از همه جلوتر است. پس از او و در سه ماه گذشته کامالا هریس ۱۲ میلیون دلار و پیت بوتیجج، هفت میلیون دلار جمع‌آوری کرده‌اند. 

کمپین «بتو او رورک» هنوز مبلغ جمع‌آوری شده در سه ماهه اول امسال را منتشر نکرده است.

در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۳ فروردین و در وبسایت «هیل» منتشر شده، برنی سندرز از زمان شروع اعلام حضور خود در انتخابات تاکنون ۲۸ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است. 

مبالغ جذب کمک حامیان یکی از مقیاس‌ها برای بررسی موفقیت کاندیداها محسوب می‌شود.