رئيس بانک مرکزی فدرال، جانت یلن
رئيس بانک مرکزی فدرال، جانت یلن

جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا، گفت که نرخ بهره های بین بانکی تغییر نکرده و همچنان ثابت مانده است.

اما اعضای کمیته بازار آزاد بانک مرکزی، پس از یک نشست دو روزه، که روز چهارشنبه پایان یافت، احتمال افزایش نرخ بهره های پایه را در نشست های بعدی رد نکردند.

خانم یلن روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت اقتصاد آمریکا از رکود موقتی سه ماهه اول سال جاری بیرون آمده، و رشدی نزدیک به دو درصد دارد. 

خانم یلن گفت پیش بینی شده که نرخ بیکاری از ۵.۵ به ۵.۲ درصد کاهش یابد.