پت شاناهان
پت شاناهان

پت شاناهان، کفیل وزارت دفاع روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه و در اولین روز کاری خود در جلسه ای به مشاوران و همکاران خود گفت اولویت اصلی و تمرکز وزارت دفاع، روی چین خواهد بود.

یک منبع به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته آقای شاناهان سه بار پشت سرهم «چین» را تکرار کرد که برای همه جا بیفتد. آقای شاناهان گفته به برنامه نوشته شده از سوی جیم متیس، وزیر قبلی دفاع که تمرکزش بر چین و روسیه بود، ادامه خواهد داد.