آمار جدید سالیانه دولت فدرال آمریکا نشان می دهد کودک آزاری در آمریکا سه درصد افزایش یافته است.

در این گزارش که وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا روز دوشنبه منتشر کرد، تعداد کودکانی که آزار دیده اند در سال ۲۰۱۴ به رقم ۷۰۲ هزار و ۲۰۸ مورد رسید در حالی که این تعداد در سال ۲۰۱۳ میلادی ۶۰۸ هزار و ۳۰۷ مورد بود.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۵۸۰ کودک نیز در نتیجه آزار و بی توجهی جان سپردند در حالی که در سال ۲۰۱۳ میلادی این رقم ۱۵۳۰ نفر بود.