ژنرال کنت اف. مکنزی
ژنرال کنت اف. مکنزی

ژنرال کنت اف. مکنزی روز جمعه نهم فروردین به طور رسمی کار خود را به عنوان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا شروع کرد. ژنرال مکنزی جایگزین ژنرال جوزف وتل شد که نزدیک به چهار سال در این سمت بود. 

​​حوزه مسئولیت‌های ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مناطق عملیاتی در افغانستان، عراق، و سوریه است. طبق اعلام وزارت دفاع آمریکا،‌ پنتاگون، جلوگیری از اقدامات ایران در منطقه و همچنین ادامه شکست داعش از دیگر اختیارات ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا است.