بخش انگلیسی صدای آمریکا - بنا بر داده های «اداره سرشماری ایالات متحده» که پنجشنبه منتشر شد، میانگین سن در آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ با یک سال افزایش به ۳۸.۲ رسیده است.

شاید علت این امر دو نسل پس از پایان جنگ جهانی دوم باشند که طی هشت سال گذشته به سن بازنشستگی رسیده اند.

در پورتوریکو، میانگین سن با ۶ سال افزایش از ۳۶.۹ به ۴۲.۸ جهش داشته است. علت این امر مهاجرت جوانان به داخل آمریکا پس از توفان دریایی ویرانگر «ماریا» در سال ۲۰۱۷ بوده است.

ایالت «مِین» با ۲.۲ سال، بیشترین افزایش میانگین سن را داشته است.

داکوتای شمالی تنها ایالت آمریکا است که در سایه رشد بخش انرژی جوان تر می شود. میانگین سن در آن ایالت از ۳۷ سال در ۲۰۱۰ به ۳۵.۲ سال در ۲۰۱۸ رسیده است.

Telegram Banner