ماریا بوتینا برای تحصیل به آمریکا آمده بود.
ماریا بوتینا برای تحصیل به آمریکا آمده بود.

ماریا بوتینا، شهروند روسیه که در آمریکا به اتهام تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات و کمک به پیشبرد برنامه‌های کرملین دستگیر شده بود، در دادگاهی در آمریکا اتهام «دسیسه و جاسوسی مخفی» برای روسیه را پذیرفت و به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.

خانم بوتینا آذر ماه سال پیش در دادگاه حاضر شد و پذیرفت که تلاش داشته در گروه‌های طرفدار اسلحه در آمریکا نفوذ و اطلاعاتی در مورد سیاستمداران محافظه‌کار آمریکایی جمع‌آوری کند. 

ماریا بوتینا که ۳۰ سال دارد و صرب­‌تبار است، پیش از این با وعده مشروط تیم دادستانی توافق کرده و اتهام‌های خود را پذیرفته بود. این شهروند روسیه که تاکنون ۹ ماه در زندان بوده، بدون گذراندن مابقی حکم خود و در جا از آمریکا اخراج می‌شود. 

ویلیام بار دادستان کل آمریکا پیشتر گفته بود به محض پایان دادگاه، ماریا بوتینا نیازی به گذراندن دوران زندان ندارد و باید از آمریکا اخراج شود.