جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده - آرشیو
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده - آرشیو

جان بولتون مشاور ارشد کاخ سفید عصر یکشنبه ۵ اسفند برگزاری رفراندوم قانون اساسی در کوبا را سرپوش دیگری بر خفقان و استبداد حاکم بر این کشور خواند.

مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در توئیتر نوشت، ایالات متحده از خواست مردم کوبا برای رسیدن به آزادی و دموکراسی حمایت می‌کند.

​​

رفراندوم قانون اساسی کوبا امروز در حالی برگزار شد که بخشی از مخالفان خواستار عدم شرکت در آن شده بودند و بخشی دیگر هم از مردم خواستند رأی منفی بدهند.