طرحی از دیوید کوریا (فرد وسط تصویر) در دادگاه
طرحی از دیوید کوریا (فرد وسط تصویر) در دادگاه

بخش انگلیسی صدای آمریکا - یک شهروند ایالت فلوریدا که در پرونده تخلف از مقررات مالی کارزارهای انتخاباتی افراد مرتبط با رودی جولیانی تحت پیگرد بود، در بازداشت دادستان های فدرال است.

مقام های فدرال می گویند دیوید کوریا را روز چهارشنبه در «فرودگاه کندی» در شهر نیویورک دستگیر کردند.

از دیوید کوریا در اعلام جرم علیه دو فرد مرتبط با جولیانی که هفته گذشته بازداشت شدند، اسم برده شده است. اتهام آنها پرداخت وجوه غیرقانونی به یک قانونگذار کنگره و یک کمیته اقدام سیاسی حامی پرزیدنت دونالد ترامپ است.

جولیانی، وکیل شخصی ترامپ، می گوید هیچ اطلاعی از این پرداخت های غیرقانونی نداشته است.

چهار متهم پرونده روز پنج شنبه در دادگاه فدرال در منهتن حاضر خواهند شد.

 

Telegram Banner