یک مرد سیاهپوست آمریکایی به قتل عمد معاون کلانتری هریس در تگزاس متهم شد.

شانون مایلز، در دادگاه متهم شد به اینکه در پمپ بنزین کمین کرده و معاون پلیس را به شیوه اعدام به قتل رسانده است.

ران هیکمن، رئیس پلیس کانتی از احتمال قتل با انگیزه نفرت نژادی گفت.

او گفت: "مدام شنیده ایم که زندگی سیاهان اهمیت دارد. جان و زندگی همه انسان ها اهمیت دارد. جان پلیس هم اهمیت دارد. چرا به جای جداکردن آدم ها نمی گوییم جان همه آدمها اهمیت دارد؟"

مایلز در دادگاه خود را بی گناه اعلام نکرد. دادگاه حکم بازداشت بدون قرار وثیقه او را صادر کرد.