شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا به تصویب رساند و هر پانزده عضو شورا به آن رأی مثبت دادند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش پرتاب موشک بالیستیک کره شمالی از یک زیردریایی را محکوم و نمونه نقض فاحش قطعنامه های آن شورا علیه پیونگ یانگ توصیف کرد.
در بیانیه روز یکشنبه شورای امنیت آمده آزمایش های موشکی کره شمالی مصداق تلاش آن کشور برای توسعه سیستم های حمل تسلیحات اتمی است و به تنش بیشتر در جهان دامن می زند.
شورای امنیت همچنین هشدار داد به اعمال تحریم های بیشتر و سخت تر علیه کره شمالی ادامه خواهد داد.
شورای امنیت اخیرا به منظور فشار بر پیونگ یانگ برای رعایت قطعنامه های سازمان ملل متحد تحریم های بیشتری را بر کره شمالی اعمال کرد.
خبرگزاری دولتی کره شمالی پرتاب روز شنبه موشک بالیستیک از یک زیردریایی را موفقیت آمیز خواند. کره جنوبی این ادعا را رد می کند.