روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت کشورش متعهد به رویکردی جدید در مورد مسائل بین المللی است.

آقای ظریف گفت:  به اعتقاد من دنیای جدیدی به وجود آمده. ما، همه ما، به رویکرد جدیدی در مسائل جهان نیاز داریم، و ایران آماده است نقش جدید خود را در محیط های مختلف بین المللی ایفا کند.

وزیر امور خارجه ایران این مطالب را  قبل از ایراد سخنرانی در یونسکو - سازمان فرهنگی ملل متحد - به خبرنگاران گفت. 

سی و هفتمین اجلاس یونسکو با شرکت ۱۵۰ هیات و وزیر از ۱۹۵ کشور جهان ظرف ۱۵ روز آینده در پاریس برگزار می شود.

این اجلاس به سیاست های راهبردی یونسکو در ۸ سال آینده خواهد پرداخت.