جنگل ابر در شاهرود، بخشی از جنگل‌های هیرکانی
جنگل ابر در شاهرود، بخشی از جنگل‌های هیرکانی

یونسکو روز جمعه ۱۴ تیر، منطقه باستانی بابل در عراق و جنگل‌‌های هیرکانی در شمال ایران را  به فهرست میراث جهانی اضافه کرد.

نام جنگل‌های هیرکانی - که قدمتی چندین میلیون ساله دارند - از نام قدیم گرگان (هیرکان) گرفته شده و در پنج استان ایران گسترده است.

نمایی از شهر یزد در ایران. این شهر به تازگی از سوی یونسکو ثبت شد.
شهر یزد در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید
با تصویب کمیته میراث جهانی یونسکو، شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.

​​عراق از سال ها پیش سعی داشته است بابل را به میراث جهانی اضافه کند. گفته می شود بخش عمده ای از منطقه بابل هنوز مورد اکتشاف قرار نگرفته است. منطقه باستانی بابل در پی گسترش امپراتوری هخامنشیان، به تصرف این امپراتوری در آمد.

 

Telegram Banner