بخش انگلیسی صدای آمریکا - سازمان ملل متحد در گزارشی تازه می گوید بیش از ۱۲ هزار کودک در مناقشات سال گذشته در جهان - به ویژه افغانستان، مناطق فلسطینی، سوریه، و یمن - کشته و مجروح شده اند که این رقمی بی‌سابقه است. 

آمار تلفات و جراحات تائید شده از سوی سازمان ملل از جمله ۲۴ هزار «تخلف فاحش» علیه کودکان شامل استفاده از کودک سربازها در جنگ، خشونت جنسی، آدم ربایی، و حملات، به مدارس و بیمارستان ها است.

در گزارش سالانه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به «شورای امنیت» با عنوان «کودکان و مناقشات مسلحانه» از افزایش نگران کننده شمار تخلفات دولت ها و نیروهای بین المللی در مقایسه با سال ۲۰۱۷ خبر داده شده است.

با این وجود، دبیرکل سازمان ملل متحد فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان را تغییر نداده است و این امر موجب خشم  برخی گروه های حقوق بشری شده است.

Telegram Banner