آلودگی آب ها و اقیانوس های جهان با محصولات پلاستیکی از مشکلات عمده محیط زیست است که نه تنها موجودات زنده را در خطر می اندازد بلکه بر زندگی بشر تأثیرات منفی دارد.
آلودگی آب ها و اقیانوس های جهان با محصولات پلاستیکی از مشکلات عمده محیط زیست است که نه تنها موجودات زنده را در خطر می اندازد بلکه بر زندگی بشر تأثیرات منفی دارد.

بخش انگلیسی صدای آمریکا - به گفته مقامات محیط زیستی سازمان ملل متحد، تقریباً تمام کشورهای جهان به غیر از ایالات متحده آمریکا، با اقدام قانونی برای کاهش زباله های پلاستیکی موافقت کردند.

این پیمان روز جمعه، در پایان ملاقات دو هفته ای سازمان ملل متحد با سران کشورها برای کاهش هزاران نوع آلودگی های پلاستیکی، و مواد شیمیایی سمی و خطرناک بسته شد.

مواد پلاستیکی که دور انداخته می شود نه تنها باعث آلودگی زمین شده، بلکه به رودخانه ها و اقیانوس ها راه می یابند و زندگی موجودات دریایی را در خطر می اندازد.

این پیمان شامل حال محصولات پلاستیکی در سطح گسترده ای از صنایع، مثل مؤسسات بهداشتی، فن آوری، هوا فضایی، مد، و صنایع غذا و آشامیدنی ها می شود.

فیلترهای سیگار آلود کننده ترین پلاستیک در محیط زیست
فیلتر سیگار مانع سرطان نمی‌شود؛ آلوده کننده‌ترین پلاستیک محیط زیست هم هست
فیلتر سیگار مانع سرطان نمی‌شود؛ آلوده کننده‌ترین پلاستیک محیط زیست هم هست

​​کشور نروژ پیشگام این نوآوری بود که آن را در سپتامبر سال گذشته به سازمان ملل متحد پیشنهاد داد.

این توافقنامه همینطور در را به روی کنترل بیشتر آلودگی های الکترونیکی و زباله های خطرناک دیگر باز می کند.