بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت مجازات اعدام در قرن بیست و یکم جایی ندارد.

آقای بان از همه کشورهای جهان خواست گام های جدی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام بردارند و یا دیگر از این نوع مجازات استفاده نکنند.

بان کی مون گفت: «باهم می توانیم عاقبت به این روش بی رحمانه و غیرانسانی در همه جای دنیا پایان دهیم.»

دبیرکل سازمان ملل متحد این اظهارات را در یک نشستی که با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و هیات دائم ایتالیا در سازمان ملل متحد برگزار شد، بیان کرد.

چین و جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب بزرگترین اعدام کنندگان در جهان هستند.