قانونگذاران اوکراینی - ۱۸ بهمن
قانونگذاران اوکراینی - ۱۸ بهمن

پارلمان اوکراین روز پنجشنبه ۱۸ بهمن  متمم قانون اساسی برای تعهد این کشور به عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و همچنین به اتحادیه اروپا را تصویب کرد.

دولت جدید اوکراین که سال ۲۰۱۴ قدرت را در دست گرفت، پیگیری عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا را وعده داده بود.  پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، رای پارلمان را روزی تاریخی خواند که به تقویت عزم دولت او برای انجام «اصلاحات اقتصادی» منجر خواهد شد.

تظاهرات گسترده سال ۲۰۱۳ در اوکراین، با محوریت مخالفت رئیس جمهوری وقت اوکراین با امضای یک توافق برای نزدیک شدن با اتحادیه اروپا بود. دولت اوکراین آن زمان رابطه نزدیکی با روسیه داشت.