دولت اوکراین می گوید روسیه ده ها تانک، تسلیحات سنگین ، مهمات و سرباز به شرق اوکراین در منطقه زیر کنترل جدائی خواهان فرستاده است.

سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین روز جمعه گفت دست کم  ۳۲ تانک، ۱۶ توپ هویتزر و ۳۰ کامیون حامل مهمات و رزمنده  وارد  منطقه، که در کنترل جدائی خواهان طرفدار روسیه  قرار دارد، شده اند.

به گفته او  در نبرد های  ۲۴ ساعت گذشته،  بیش از ۱۲ نفر زخمی شده اند. گزارش سخنگو هنوز از سوی منابع مستقل تائید نشده است.

اوکراین و غرب اغلب مسکو را  به حمایت از جدائی خواهان در دونتسک و لوهانسک متهم می کنند.