دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در پارلمان بریتانیا خواستار گسترش عملیات نظامی علیه داعش شد.

آقای کامرون گفت رهبران آمریکا و فرانسه، نزدیکترین متحدان بریتانیا در نبرد علیه داعش در سوریه درخواست کمک کرده اند و نباید این فرصت را از دست داد.

دیوید کامرون گفت اشتباه است که بریتانیا تامین امنیتش را به کشورهای دیگر بسپارد و تاکید کرد هرچه دست داعش در سوریه بازتر بماند تهدیدی که متوجه جهان می شود بزرگتر خواهد شد.