جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به نامه «نازنین زاغری رتکلیف» و «نرگس محمدی» برای اعتصاب غذا واکنش نشان داد. 

او پنجشنبه در توئیتر خود نوشت: «چگونه مقام‌های ایرانی اجازه می‌دهند یک مادر بی‌گناه به این نقطه برسد که فقط برای عدالت و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی راهی نداشته باشد و دست به چنین اقدامی بزند؟»

 

​​روز چهارشنبه نازنین زاغری شهروند بریتانیایی و نرگس محمدی در نامه ای از زندان خبر از اعتصاب غذا داده بودند.

نامه نازنین زاغری و نرگس محمدی از زندان: اعتصاب غذا خواهیم کرد
نامه نازنین زاغری و نرگس محمدی از زندان: اعتصاب غذا خواهیم کرد

​​