آرشیو

شبکه خبری بی‌بی‌سی صبح پنجشنبه به وقت تهران از دستگیری یک ایرانی و یک بریتانیایی در شهر منچستر، به اتهام قاچاق پناهجویان به بریتانیا، خبر داد.

اخیرا تعداد پناهجویانی که می‌خواهند از طریق کانال مانش به بریتانیا بروند، افزایش یافته است. بر اساس آمارها، بسیاری از این پناهجویان ایرانی هستند.