آرشیو

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا هشدار داد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ممکن است با تاخیر مواجه شود.

به گزارش بلومبرگ، او گفت اگر پارلمان از طرح او برای خروج بریتانیا از اتحادیه حمایت نکند، این طرح همچنین ممکن است رقیق و یا لغو شود.

ترزا می از هم حزبی های خود در حزب محافظه کار خواست به خاطر عمل به همه پرسی سال ۲۰۱۶ مصالحه کنند و از طرح او حمایت کنند.