مقامات امنیت سایبری بریتانیا می گویند شرکت چینی هوآوی در به روزرسانی نرم افزار خود نتوانسته است ایراداتش را رفع کند و شبکه مخابرات بریتانیا را در معرض «تهدیدات جدیدی» قرار می دهد.

آژانس امنیت سایبری ملی بریتانیا طی سال گذشته وضعیت امنیت سایبری هواوی را بررسی کرده است.

در گزارش سالانه این نهاد که روز پنجشنبه ۸ فروردین منتشر شد، آمده است که در روند مهندسی هواوی، ایرادات فنی عمده ای شناسایی شده است.