کاروان نظامی اعزامی امارات متحده عربی به یمن - نوامبر ۲۰۱۵
آرشیو

امارات متحده عربی این هفته ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار قراردادهای خرید تجهیزات جنگی امضا کرد.

به گزارش رویترز در روز پنجشنبه ۲ اسفند، امارات این قراردادها را در جریان یک نمایشگاه تجهیزات دفاعی امضا کرد.

رویترز می نویسد توافق های نظامی در شرایطی امضا شده است که نقش این کشور در جنگ یمن زیر ذره بین قرار داد.

قراردادهای نظامی جدید امارات با شرکت هایی از آمریکا، روسیه، پاکستان، ترکیه و آفریقای جنوبی امضا شده است.