«دیلینی بارنز» و «سولانژ گرین»، ۱۴ ساله - دفتر کلانتری شهرستان «هایلندز»
«دیلینی بارنز» و «سولانژ گرین»، ۱۴ ساله - دفتر کلانتری شهرستان «هایلندز»

«دیلینی بارنز» و «سولانژ گرین» دو دختر ۱۴ ساله، شاگردان یک مدرسه مقطع متوسطه در ایالت فلوریدا، به جرم نقشه قتل نه نفر دستگیر و بازداشت شدند.

به گزارش شبکه تلویزیونی محلی WTSP – TV، بنا به مدارک دادگاه، معلم دو دختر متوجه رفتار غیر عادی آنها شد و بر حسب اتفاق، مکالمه آنها را شنید.

معلم پس از پیدا کردن پوشه ای که به آنها تعلق داشت و در آن به حمل اسلحه و نقشه قتل اشاره شده بود، مقامات و پلیس مدرسه را مطلع ساخت.

به گفته مقامات، این پوشه شامل نقشه‌ای با جزئیات و قدم به قدم تهیه اسلحه، آدم ربایی و کشتن ۹ نفر و دور انداختن جسد آنها بود.

روی پوشه نیز نوشته شده بود، «اطلاعات خصوصی»، «باز نکنید»، و «پروژه ۱۱/۹».

بارنز و گرین به جرم نقشه آدم ربایی و آدم کشی دستگیر شدند و در حال حاضر در زندان نوجوانان بسر می برند.