توفان  شدید زمستانی بخش شمال شرقی ایالات متحده آمریکا را درنوردید و جاده ها را برای رانندگانی که در تعطیلات آخر سال  قصد سفر دارند خطرناک کرد.

بر اثر این توفان تعدادزیادی از پروازها لغو شد و مسافران در فرودگاه های کشور سرگردان شدند.این توفان با بادهای شدید، برف و باران یخ همراه بود.

در برخی از ایالتها، مانند پنسیلوانیا و ماساچوست دستکم ۳۰ سانتیمتر برف روی زمین نشست.

دربعضی از ایالت های جنوبی نیز گردبادهای شدید  خرابی های زیادی به بار آورد. شمار تلفات در حوادث توفان برف و گردباد آمریکا  تاکنون ۶ تن اعلام شده است.