در حمله نیروی هوایی ترکیه به هدف های شورشیان کرد در شمال عراق، دستکم ۶۷ تن کشته شدند.

ارتش ترکیه روز شنبه در اطلاعیه ای گفت جنگنده های اف – ۱۴ واف – ۴ روز  ۱۹ اسفند  (۹ مارس) به اردوگاه ها، انبارهای مهمات و تاسیسات دیگر متعلق به حزب کارگران کردستان در پنج ناحیه حمله کردند.

نیروی هوایی ترکیه از ماه ژوئیه، زمانی که کوشش های صلح بین دولت و شورشیان شکست خورد، سرگرم حملات هوایی علیه نواحی زیر کنترل پ کا کا بوده است.

ترکیه و متحدان غربی آن این گروه را یک سازمان تروریستی اعلام کرده اند. پ کا کا برای خود مختاری بیشتر و حقوق بزرگترین اقلیت قومی ترکیه می جنگد.