تصویر آرشیوی از نیروهای وفادار به حوثی ها

ترکیه دارایی های سه رهبر شورشیان حوثی یمن را مسدود کرد.

طبق گزارش های روز پنجشنبه، ۲۹ فروردین، ترکیه این اقدام را در راستای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه نیروهای حوثی انجام داده است.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ تحریم هایی را علیه کادر رهبری حوثی ها اعمال کرد.

عربستان سعودی و دولت یمن، حوثی ها را متهم می کنند که مورد حمایت تسلیحاتی ایران قرار دارند.

آمریکا بارها گفته است که جمهوری اسلامی با ارسال سلاح و کمک به گروه های تروریستی و شورشی مثل حوثی ها، در بی ثباتی خاورمیانه نقش دارد.