رئیس جمهوری ترکیه گفت کشورش میزبان رهبران پاکستان و افغانستان پس از انتخابات ماه مارس ترکیه خواهد بود.

هدف مذاکرات آوردن صلح در افغانستان عنوان شده است.

اردوغان که روز جمعه با نخست وزیر پاکستان در ترکیه دیدار و گفتگو کرد از تصمیم اسلام آباد برای تحویل مراکز آموزش فتح الله گولن به یک بنیاد دولتی ترکیه استقبال کرد.