بنا بر گزارش‌ها، سه دانشگاه دولتی و بزرگ کابل به مدت یک هفته به دلیل مسایل امنیتی تعطیل شده اند.

این تعطیلی در پی  درگیرهای قومی در پایتخت افغانستان در روز شنبه انجام شد که یک کشته و حدود ۳۰ مجروح برجا گذاشته است.

این درگیری ها پس از آن رخ داد که دانشجویان سنی، برگزاری مراسم عاشورا توسط دانشجویان شیعه را مختل کردند.