بخش انگلیسی صدای آمریکا - پرزیدنت دونالد ترامپ می گوید به زودی یک فرمان اجرایی را امضاء خواهد کرد که دانشگاه ها و کالج های آمریکا را ملزم می کند «آزادی بیان» را در فضای آکادمیک محترم بشمارند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک سخنرانی تهدید کرد که مراکز آموزشی که به آن عمل نکنند از منابع مالی فدرال برای تحقیقات محروم خواهند شد.

ترامپ این سخنان را در گردهمایی سالانه «کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کاران» زمانی عنوان کرد که هیدن ویلیامز، یک فعال محافظه کار، را به روی صحنه دعوت کرده بود. ماه گذشته هنگامی که ویلیامز در حال جذب نیرو از میان دانشجویان برای یک گروه محافظه کار دانشجویی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود، جوانی با او گلاویز شد و با مشت به صورتش کوبید.

دولت ایالات متحده سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای تحقیقات به دانشگاه ها کمک مالی می کند.

آزادی بیان در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده تصریح شده است.

مقام های دولت ترامپ می گویند حق آزادی بیان سخنرانان در دانشگاه ها با اعتراضات دانشجویی محدود شده و معتقدند در این بین محافظه کاران به شکل غیرمنصفانه ای هدف قرار گرفته اند.