نمایی از ساختمان وزارت خزانه داری ایالات متحده
وزارت خزانه داری آمریکا

آمریکا دو مرد لبنانی را به اتهام پولشوئی برای حزب الله در فهرست سیاه قرار داده است.

وزارت خزانه داری روز پنجشنبه در اطلاعیه ای دو مرد را "محمد نورالدین" و "حمدی ظاهر الدین" معرفی کرد و گفت آنها از شرکتی بنام "ترید پوینت اینترنشنال" - به مالکیت نورالدین، جهت پولشوئی برای حزب اله و نهادها و افراد دیگری که قبلا در فهرست سیاه گنجانده شده اند، استفاده می کردند.

در اطلاعیه گفته می شود "نورالدین برای پولشوئی، ارسال پول نقد، خرید و فروش ارز در بازار سیاه و دیگر سرویس های مالی برای انواع مشتریان، از جمله اعضای حزب الله، از شبکه گسترده ای در سراسر آسیا، اروپا و خاورمیانه استفاده می کرد."

حدود ۱۰۰ و فرد با ارتباط هایی با حزب الله در فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارند.