روز پنجشنبه در برخورد یک قطار با یک مینی بوس حامل کارگران در جنوب مرسین در ترکیه، دست کم ۹ نفر کشته و ۵ نفر زخمی شدند.

مینی بوس حامل کارگران یک منطقه صنعتی در حاشیه شهر هنگام عبور از روی ریل به قطاری برخورد که میان مرسین و ادنا در رفت و آمد است.

فیلمی که توسط خبرگزاری دوغان از برخورد این دو منتشر شده امداد گران را در حال تلاش برای دسترسی به مجروحان نشان می دهد.

ایستگاه تلویزیون دولتی تی آر تی خبر از کشته شدن ۱۰ نفر در این حادثه داده است.