مردم تایلند در همه پرسی روز یکشنبه ۱۶ مرداد، با قاطعیت به قانون اساسی جدید آن کشور که از حمایت ارتش برخوردار است و زمینه شکل گیری یک دولت غیرنظامی اما زیر نفوذ ارتش را فراهم می‌کند رای مثبت دادند.

 شمارش ۹۱ درصد کل آرا نشان می‌دهد پاسخ ۶۲ درصد از شرکت کنندگان مثبت و ۳۸ درصد منفی بوده است.

 کمیسیون برگزاری انتخابات تایلند میزان آرای موافق با انتخاب نخست وزیر توسط اعضای منتخب مجلس سنا را ۵۸ درصد و آرای مخالف را ۴۲ درصد اعلام کرد.