پادشاه تایلند، در شصت و پنجمین سالروز تاجگذاری خود، روز سه شنبه در مراسمی ویژه در بانکوک شرکت کرد.

شبکه های تلویزیونی تایلند خروج پادشاه ۸۷ ساله از بیمارستان برای حضور در یک مراسم بودایی را پوشش دادند.

پادشاه تایلند، پنجم ماه مه سال ۱۹۵۰ پس از مرگ برادرش بر تخت سلطنت تایلند نشست. او در ماه های اخیر به شدت بیمار بوده است.

نگرانی در مورد سلامت او در ماه دسامبر هنگامی افزایش یافت که وی نتوانست در مراسم عمومی روز تولد خود شرکت کند.