رهبر شورای نظامی حاکم بر تایلند می گوید  قانون اساسی جدید ماه آینده ارائه می شود و انتخابات حدود اکتبر ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش آسوشیتد پرس، ژنرال پرایوث چان – اوچا،  که ماه پیش قدرت را در یک کودتا بدست گرفت، جمعه شب گفت قانون اساسی موقت  اجازه خواهد داد پارلمان و کابینه موقت اداره کشور را در ماه سپتامبر آغاز کنند. سپس شورای انتصابی اصلاحات و یک کمیته  کار تدوین قانون اساسی دائمی را ، که در ژوئیه ۲۰۱۵ به اجرا درخواهد آمد، آغاز خواهند کرد.

پرایوث گفت انتخابات سراسری سه ماه پس از تصویب قانون اساسی برگزار خواهد شد.