نخستین انتخابات تایلند از زمان کودتای نظامی سال ۲۰۱۴ روز یکشنبه چهارم فروردین ماه برگزار شد.

به گزارش رویترز به نقل از مقامات تایلند، ۵۱.۴ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند.

پیشتر نامزدی خواهر پادشاه تایلند در انتخابات و ممنوعیت حضور او در رای‌گیری به دلیل مخالفت پادشاه خبرساز شده بود.