شاهدخت اوبولراتانا، ۶۷ ساله، خواهر بزرگتر پادشاه تایلند که قصد داشت در انتخابات ماه آینده نامزد یک حزب پوپولیست وفادار به تاکسین شیناواترا، نخست وزیر برکنار شده این کشور شود، رد صلاحیت شد.

پیشتر، برادر او، پادشاه ماها، نامزدی او را «نامناسب» خوانده بود.

کمیته انتخاباتی تایلند درباره رد صلاحیت او نوشت: «سلطنت باید همچنان برتر از سیاست باشد».

نامزدی اعضای نزدیک به خانواده سلطنتی در انتخابات تایلند در دوران پادشاهی مشروطه که ۸۶ سال پیش در این کشور آغاز شد اقدامی غیرمنتظره بود.

بر اساس قوانین تایلند، در صورتی که نام کسی برای شرکت در انتخابات ثبت شود، دیگر پس گرفته نمی شود. با این حال، کمیته انتخابات می تواند شایستگی نامزدها را بسنجد و در صورت لزوم آنها را رد صلاحیت کند.